การเลี้ยงและให้อาหารลูกสุนัข

images

การปฏิบัติตามโปรแกรมการให้อาหารที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสมโดยเคร่งครัดนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเริ่มต้นที่ดี ในการวางแผนโภชนาการสำหรับลูกสุนัข การวางแผนอาหารที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกสุนัขได้รับอาหารตรงตามความต้องการทางด้านคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตและพัฒนาการของลูกสุนัข การปฏิบัติตามโปรแกรมการให้อาหารที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสมโดยเคร่งครัดนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเริ่มต้นที่ดีในการวางแผนโภชนาการสำหรับลูกสุนัข ลูกสุนัขต้องการคุณค่าทางโภชนาการพิเศษกว่าช่วงอายุอื่น ลูกสุนัขอยู่ในวัยที่อวัยวะต่างๆ กำลังเจริญเติบโต ดังนั้น ลูกสุนัขจึงต้องการอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ในปริมาณที่มากกว่าสุนัขที่โตเต็มวัยแล้ว

ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกหลังหย่านม ลูกสุนัขต้องการอาหารต่อน้ำหนักตัว 1 ปอนด์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเท่ากับปริมาณอาหารที่รับประทานเมื่อโตเต็มวัย ในการให้อาหารลูกสุนัขนั้น ท่านจะต้องให้อาหารเสริมสร้างร่างกายทุกชนิดที่ลูกสุนัขต้องการเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและพัฒนา ซึ่งได้แก่ โปรตีนซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง แคลเซียมซึ่งช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง เหล็กซึ่งช่วยบำรุงเลือด และแคลอรี่ในปริมาณที่เพียงพอให้สุนัขมีพลังงานไปเผาผลาญ ลูกสุนัขส่วนใหญ่พร้อมจะหย่านมเมื่ออายุได้ 6 สัปดาห์ ลูกสุนัขที่ทานอาหารแข็งจากจานของแม่จะสามารถหย่านมได้เองเมื่ออายุได้ 4-5 สัปดาห์untitledggg

ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกหลังหย่านม ควรผสมอาหารเม็ดสำหรับลูกสุนัขกับของเหลวเพื่อให้ลูกสุนัขรับประทานอาหารได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต โดยผสมในอัตราส่วนน้ำอุ่น 1 ส่วนต่ออาหารเม็ดสำหรับลูกสุนัข 3 ส่วน ซึ่งจะช่วยให้อาหารมีรสชาติยิ่งขึ้นและรับประทานได้ง่ายขึ้น ควรจำกัดเวลาให้ลูกสุนัขรับประทานอาหารมื้อละไม่เกิน 1 ชั่วโมง สำหรับอาหารเม็ดผสมน้ำหรืออาหารกระป๋องซึ่งวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอาจมีรสเฝื่อนและอาจบูดได้หากทิ้งไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมง ตารางการให้อาหาร ลูกสุนัขพันธุ์ที่มีขนาดเล็กควรได้รับอาหารอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน ในขณะที่ลูกสุนัขพันธุ์ขนาดกลางและใหญ่ควรได้รับอาหารอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันจนกว่าความต้องการอาหารต่อน้ำหนักตัว 1 ปอนด์จะเริ่มคงที่เมื่อโตเต็มวัย ตารางการให้อาหารสำหรับสุนัขสายพันธุ์เล็กสามารถลดลงเป็นวันละ 2 ครั้งเมื่ออายุ 4-5 เดือน และลดลงเหลือวันละ 1 ครั้งเมื่ออายุ 8-9 เดือน สำหรับสุนัขสายพันธุ์ใหญ่และใหญ่มากนั้น การให้อาหารวันละ 2 ครั้งตลอดทุกช่วงอายุถือว่าเหมาะสม

เมื่ออายุได้ 4 เดือน ฟันน้ำนมของลูกสุนัขจะหลุดออกและค่อยๆ ทดแทนด้วยฟันแท้ ในช่วงอายุนี้ สามารถลดปริมาณน้ำที่ใช้ผสมอาหารเม็ดลงได้และค่อยๆ ลดลงจนไม่ต้องผสมอีกต่อไป ทั้งนี้ ท่านยังคงให้อาหารเม็ดผสมน้ำได้ต่อไปหากต้องการ อย่างไรก็ตาม อาหารเม็ดไม่ผสมน้ำนั้นมีผลดีต่อสุขภาพฟัน เนื่องจากการเคี้ยวของสุนัขนั้นเป็นเสมือนการแปรงฟันที่ช่วยให้ฟันขาวสะอาด การให้อาหารเม็ดสำหรับลูกสุนัขจะสะดวกกว่าและประหยัดกว่าอาหารประเภทอื่นต่อการให้หนึ่งครั้ง ปริมาณการให้อาหารต่อวันที่ผู้ผลิตแนะนำไว้บนห่ออาหารเม็ดนั้นเป็นเพียงแนวทางที่ช่วยให้ท่านสามารถกะปริมาณอาหารที่ควรให้ลูกสุนัขได้เท่านั้น แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าลูกสุนัขแต่ละตัวไม่เหมือนกัน ปริมาณอาหารที่ลูกสุนัขของท่านต้องการอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด กิจกรรมที่ทำ อัตราการเผาผลาญ และสภาพแวดล้อม การสร้างนิสัยการรับประทานที่ดี ในขณะให้อาหารแก่ลูกสุนัขนั้น ท่านกำลังสร้างนิสัยการรับประทานให้ลูกสุนัขด้วย โดยควรให้อาหารแก่ลูกสุนัขตรงที่เดิมและในเวลาเดิมเพื่อฝึกนิสัย

imagesgggggg

แม้ว่าการให้อาหารสุนัขในช่วงเย็นจะทำให้ลูกสุนัขไม่ส่งเสียงในตอนกลางคืน แต่อาจทำให้ลูกสุนัขปัสสาวะหรืออุจจาระในตอนกลางคืน ซึ่งการให้อาหารในตอนเช้าจะสะดวกกว่าเนื่องจากลูกสุนัขจะปัสสาวะหรืออุจจาระก่อนท่านออกไปทำงานหรือเริ่มจัดการงานบ้าน นอกจากนี้ สมาชิกในบ้านจะต้องไม่ให้อาหารแก่ลูกสุนัขขณะรับประทานอยู่ที่โต๊ะอาหารโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจทำให้ระบบย่อยอาหารของลูกสุนัขผิดปกติ และมีนิสัยเลือกรับประทาน นอกจากนี้ ยังทำให้ลูกสุนัขของท่านมีนิสัยชอบขอหรือแม้แต่ขโมยอาหารจากโต๊ะอาหาร ไม่ควรให้กระดูกแก่ลูกสุนัขเนื่องจากอาจแตกเป็นเศษกระดูกและบาดคอหรือทางเดินอาหาร หรือกระดูกอาจติดคอของลูกสุนัขและทำให้สำลักหายใจไม่ออกได้ การดูแลจนกว่าลูกสุนัขจะโตเต็มวัย ลูกสุนัขจะโตเต็มวัยเมื่ออายุได้ประมาณ 1 ปีสำหรับสุนัขสายพันธุ์เล็ก และประมาณ 15-18 เดือนสำหรับสุนัขสายพันธุ์ใหญ่บางพันธุ์ แม้ว่าลูกสุนัขของท่านอาจจะโตเต็มวัยก่อนอายุครบ 1 ปี แต่อวัยวะภายในของลูกสุนัขยังคงเติบโตและมีพัฒนาการต่อไป ดังนั้น จึงยังต้องการคุณค่าทางโภชนาการจากอาหารลูกสุนัขสูตรพิเศษอยู่เช่นเดิม

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เราต้องคอยสังเกตสภาพร่างกายของลูกสุนัขอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสุนัขมีน้ำหนักมากเกินไป แคลอรี่จากโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหารของลูกสุนัขจะให้พลังงานแก่ลูกสุนัขทิ่วิ่งเล่นตลอดเวลา ซึ่งแคลอรี่ที่ร่างกายไม่นำไปใช้เป็นพลังงานจะกลายเป็นไขมันและสะสมอยู่ในร่างกาย จากงานวิจัยล่าสุด พบว่าหากร่างกายได้รับปริมาณแคลอรี่มากเกินไป จะทำให้ร่างกายมีน้ำหนักเกินปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการของลูกสุนัขได้ การดูแลให้ลูกสุนัขมีพัฒนาการตามปกติ

งานวิจัยจากหลายแหล่งในสหรัฐอเมริกาและสวีเดนชี้ให้เห็นว่าการควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมพัฒนาการของลูกสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ ในการควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายของลูกสุนัขได้รับนั้น ท่านจะต้องให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมบูรณ์และสมดุล โดยลูกสุนัขจะต้องไม่มีภาวะขาดอาหาร และต้องจำกัดปริมาณแคลอรี่เพื่อให้ลูกสุนัขมีรูปร่างที่ดีและแข็งแรงสมบูรณ์ หากท่านต้องการให้อาหารแก่ลูกสุนัขเพื่อให้ลูกสุนัขมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โปรดดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้ เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมบูรณ์และสมดุล โดยเป็นสูตรที่ออกแบบสำหรับลูกสุนัขโดยเฉพาะ ไม่ควรให้อาหารเสริมแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดีพร้อมกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมบูรณ์และสมดุล ยกเว้นจะได้รับคำแนะนำจากสัตวแพทย์ ควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานเพื่อให้ลูกสุนัขของท่านเติบโตขึ้นด้วยรูปร่างที่สมส่วน งานวิจัยสองชิ้นชี้ให้เห็นว่าอาหารเสริมเป็นสิ่งจำเป็น หากลูกสุนัขได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมบูรณ์และสมดุลแล้ว ไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมอีก ยกเว้นว่าจะได้รับการแนะนำจากสัตว์แพทย์เนื่องจากความจำเป็นทางการแพทย์

ในการศึกษาวิจัยของศูนย์ Purina Technology Center นักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าผลกระทบที่เกิดขึ้นหากใส่สารเสริมประเภทวิตามินลงใน Purina Puppy Chow โดยศึกษาเปรียบเทียบลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ 2 ครอกตั้งแต่หย่านมจนกระทั่งอายุ 1 ปี ผลการศึกษา คือ ไม่พบความแตกต่างในปัจจัยการเติบโตที่สามารถวัดได้หรือสภาพร่างกายโดยทั่วไประหว่างลูกสุนัขทั้งสองครอก

ggg

ในการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของศูนย์ Purina Technology Center มีการให้อาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณเกินจำเป็นแก่ลูกสุนัขที่กำลังโตซึ่งได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบและสมดุลอยู่แล้ว หลังจากให้อาหารเสริมอยู่ 10 สัปดาห์ ได้มีการวิเคราะห์การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยการวิเคราะห์ผลเลือดจากห้องปฏิบัติการเคมีเฉพาะทาง จากนั้นเปรียบเทียบผลตรวจเลือดกับลูกสุนัขที่ได้รับอาหารแบบเดียวกันแต่ไม่ได้รับอาหารเสริม ซึ่งไม่พบความแตกต่างระหว่างลูกสุนัขทั้งสองกลุ่ม ชี้ให้เห็นว่าอาหารเสริมไม่ได้ให้ประโยชน์ทางชีวภาพ การเจริญเติบโต หรือสุขภาพแต่อย่างใด การรักษาสมดุลของแร่ธาตุ

อาหารเสริมรูปแบบที่ธรรมดาที่สุดและอาจมีอันตรายต่อร่างกายได้แก่แร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัส ปริมาณแคลเซียมในอาหารสำหรับลูกสุนัขที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้กระดูกผิดปกติ โดยหากมีปริมาณแคลเซียมน้อยเกินไปประกอบกับฟอสฟอรัสและวิตามินดีในระดับต่ำจะส่งผลให้เป็นโรคกระดูกอ่อน ซึ่งมีอาการคือกระดูกอ่อนซึ่งจะงอจนผิดรูปเมื่อถูกน้ำหนักของลูกสุนัขกดทับ เจ้าของลูกสุนัขบางท่านจะผสมแคลเซียมในอาหารสำหรับลูกสุนัขมากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ ซึ่งการเพิ่มแคลเซียมลงไปนั้นอาจทำให้กระดูกผิดปกติ แต่ถ้าหากให้ลูกสุนัขรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและสมดุล เพียงเท่านี้ลูกสุนัขก็ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้ว แร่ธาตุในอาหารนั้นจะเกี่ยวโยงกันและไม่สามารถพิจารณาแยกเป็นชิ้นได้ โดยแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนในการสร้างกระดูกและฟันหากร่างกายได้รับในสัดส่วนที่เหมาะสม การได้รับแร่ธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลต่อการใช้แร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งอย่างแน่นอน บทบาทของวิตามินดี การดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสเข้าไปในกระดูกและฟันนั้นต้องการวิตามินดีปริมาณที่เหมาะสมในอาหาร โดยความต้องการวิตามินดีของลูกสุนัขจะเป็นไปตามระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหาร ทั้งนี้ หากรับประทานวิตามินดีในปริมาณมากเกินไป อาจเป็นพิษต่อลูกสุนัขได้

ข้อพึงระวัง วิธีการที่เราเล่นกับลูกสนัขเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกระดูกด้วยเช่นกัน การเล่นอย่างหนักหน่วงอาจทำให้กระดูกไม่เจริญเติบโตและวิธีนี้ควรหลีกเลี่ยง ถ้าหากเป็นการเล่นเบาๆ จะช่วยให้กล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรง น้ำเป็นสิ่งสำคัญ ควรเทน้ำดื่มสะอาดไว้ในภาชนะที่สะอาดเตรียมไว้สำหรับลูกสุนัขตลอดเวลา เพราะน้ำเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตขาดไม่ได้ และเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดระยะสั้นๆ แต่มักจะถูกลืมอยู่เสมอ น้ำมีบทบาทต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย วางชามใส่น้ำให้ใกล้กับชามอาหรเพื่อความสะดวก แม้ว่าเราจะจัดอาหารให้ลูกสุนัขโดยผสมกับน้ำแล้วก็ตาม แต่ลูกสุนัขของท่านยังคงต้องการน้ำทุกวัน อาหารหรือท้องเสีย

บางครั้งสุนัขท้องเสียและดูเหมือนเจ้าของสุนัขจะรู้สึกว่ามีสาเหตุมาจากอาหาร แต่ความจริงก็คืออาการท้องเสียอาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆ มากมายซึ่งรวมถึงการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย หรือพยาธิด้วย โดยแม่สุนัขอาจส่งตัวอ่อนของพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากขอไปยังลูกสุนัขผ่านทางน้ำนม ซึ่งเกิดขึ้นได้หากไม่ได้ขับพยาธิให้สุนัขตัวเมียก่อนผสมพันธุ์ นอกจากนี้ บางครั้งลูกสุนัขอาจมีพยาธิคอคซิเดียด้วย ดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันได้คือการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมที่แม่สุนัขและลูกสุนัขใช้ชีวิตอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ สุนัขบางพันธุ์อย่างเยอรมันเชพเพิร์ดและไซบีเรียนฮัสกี้ส่วนใหญ่แล้วอุจจาระจะค่อนข้างนิ่ม บางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่สายพันธุ์ แต่เป็นที่สุนัขตัวนั้นๆ และไม่เกี่ยวกับความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยใน ระบบย่อยอาหาร การเปลี่ยนอาหารในทันทีอาจทำให้ท้องเสียและอาเจียนได้ หากต้องการเปลี่ยนอาหาร ควรค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ควรผสมอาหารใหม่ลงในอาหารที่ให้อยู่ในปัจจุบันโดยเริ่มจากปริมาณน้อยๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกวันและลดอาหารที่ให้อยู่ในปัจจุบันลงจนกว่าสามารถเปลี่ยนได้สำเร็จ การให้เนื้อหรืออาหารสำหรับลูกสุนัขเป็นอาหารเสริมเพิ่มเติมจากมื้อหลักอาจไม่ได้ทำให้ลูกสุนัขได้รับสารทั้งหมดที่ร่างกายต้องการ และหากให้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อาหารเสริมเหล่านี้อาจเป็นผลเสียต่อความสมดุลทางโภชนาการของอาหารสำหรับลูกสุนัขและอาจทำให้ท้องเสียและ/หรืออาเจียนได้ แม้ว่าจะไม่จำเป็น แต่นมเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับลูกสุนัขที่เพิ่งหย่านม และอาจใช้ผสมกับอาหารแห้งเพื่อให้ลูกสุนัขรับประทานได้

อย่างไรก็ตาม นมมีฤทธิ์เป็นยาระบายและอาจทำให้เกิด ปัญหาต่อระบบย่อยอาหารได้ หากอาการท้องเสียและ/หรืออาเจียนไม่หายไป โปรดปรึกษาสัตวแพทย์ อัตราที่เผื่อไว้เพื่อความปลอดภัย เจ้าของลูกสุนัขบางท่านสงสัยว่าส่วนประกอบในอาหารสำหรับสุนัขบางอย่างสูญไปในกระบวนการผลิตและในขณะวางขายอยู่บนชั้นสินค้าหรือไม่ ผู้ผลิตซึ่งผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูงจะกำหนดอัตราเผื่อเพื่อความปลอดภัยของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไว้ในสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อชดเชยสารอาหารที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ อัตราเผื่อเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวไม่สูงพอที่จะก่อให้เกิดสารอาหารที่เป็นพิษ แต่การที่เจ้าของลูกสุนัขให้อาหารเสริมเป็นวิตามินต่างๆ อย่างต่อเนื่องอาจทำให้อัตราเผื่อเพื่อความปลอดภัยนี้สูญไป การให้รางวัลพิเศษ ท่านสามารถดูแลให้ลูกสุนัขของท่านได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการได้ด้วยการจัดเตรียมอาหารที่ท่านเลือกเองและการสร้างนิสัยการรับประทานอาหารให้กับลูกสุนัข การทำให้ช่วงเวลาของการให้อาหารเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสำหรับลูกสุนัขนั้นช่วยในการทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับลูกสุนัขที่เพิ่งรับมาอยู่ใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยสายสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าของและลูกสุนัขนั้นเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์อันดีในขณะลูกสุนัขรับประทานอาหารที่เราให้ด้วย นอกจากนี้ การให้อาหารยังช่วยในการฝึกฝนลูกสุนัขของท่านได้ด้วย โดยเมื่อท่านวางชามอาหารลงบนพื้น ให้เรียกชื่อที่ท่านตั้งให้กับลูกสุนัข แล้วตามด้วยคำสั่ง “มานี่” วิธีนี้นอกจากจะเป็นการเริ่มต้นให้ลูกสุนัขหัดฟังคำสั่งแล้วยังช่วยให้ลูกสุนัขรู้จักชื่อของตัวเองอีกด้วย ปัจจัยความสำเร็จในการเลี้ยงลูกสุนัข พันธุกรรม การดูแล และอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกสุนัข ทั้งนี้ ในเรื่องของพันธุกรรมนั้นเป็นปัจจัยที่ติดตัวมาแต่กำเนิด จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การควบคุมปัจจัยที่เหลืออีก 2 ประการจึงเป็นความรับผิดชอบของท่านโดยตรง การดูแลลูกสุนัขเป็นอย่างดีนั้นรวมไปถึงการจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่สะอาดและสะดวกสบาย การพาลูกสุนัขไปพบแพทย์เป็นประจำเพื่อรับวัคซีน การตรวจหาพยาธิและการตรวจสุขภาพทั่วไป การดูแลความสะอาดของร่างกาย และการหัดให้ฟังคำสั่งหรือการฝึกฝนพฤติกรรมอย่างพอเพียง

ในการฝึกฝนลูกสุนัข ต้องยึดหลัก 3 P คือ Patience (อดทน), Persistence (เสมอต้นเสมอปลาย), และ Praise (ให้คำชม) การประเมินรูปร่างของลูกสุนัข ลูกสุนัขรูปร่างผอม: เห็นซี่โครงชัดเจน จับแล้วไม่พบไขมัน กระดูกเชิงกรานชัด มีเอวและไม่มีพุง ลูกสุนัขรูปร่างอ้วน: บริเวณซี่โครงมีไขมันเป็นชั้นๆ มีไขมันสะสมบริเวณสันหลังและโคนหาง ไม่มีเอวหรือมีแต่สังเกตเห็นไม่ชัด หน้าท้องย้อยออกมา ลูกสุนัขรูปร่างดี: บริเวณซี่โครงมีเนื้อมีหนังแต่ไม่มีไขมันส่วนเกิน หน้าท้องกระชับ

fff

………………………………………………………………………….